Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu: www.deltatex.sk,  DELTA TEX,s.r.o., sídlo Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen, VO sklad Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, IČO: 36849456, IČ DPH: SK2022473354
 2. Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý internetový obchod ponúka.
 3. Používaním web-stránok internetového obchodu www.deltatex.sk a potvrdením objednávky, dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 4. www.deltatex.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

 1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  1. prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode: www.deltatex.sk
  2. e-mailom: deltatex@deltatex.sk
  3. písomnou objednávkou na adrese: Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
  4. telefonicky na čísle: 0910778777
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 3. Odoslanú objednávku potvrdí www.deltatex.sk počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 4. www.deltatex.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od potvrdenia objednávky www.deltatex.sk bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.
 6. www.deltatex.sk má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o iný druh tovaru. www.deltatex.sk má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 7. Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na  www.deltatex.sk, ak mu ho vie predávajúci po vzájomnej dohode dodať. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na www.deltatex.sk sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

3. CENY

 1. Ceny v internetovom obchode www.deltatex.sk sú zobrazené s DPH, prevádzkovateľ  je platcom DPH.
 2. Cenník dopravy nájdete v kategórii doprava.
 3. www.deltatex.sk si neuplatňuje žiadne ďaľsie poplatky spojené s balením tovaru, pokiaľ kupujúci nevyžaduje špeciálne balenie
 4. www.deltatex.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4. PLATBY

 1. www.deltatex.sk zasiela objednaný tovar,  kde si kupujúci zvolí možnosť zaslania a platby:
  1. Kuriérom: GLS, SDS
  2. Osobný odber po dohode možný na adrese: Veľkoobchodný sklad Zvolen: Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen

Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní tovaru/dobierka/platba kartou pri objednávke, prípadne bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho: Tatrabanka: IBAN: SK5511000000002624134209

 1. Platba je možná iba v €.
 2. Daňový doklad posiela www.deltatex.sk kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

 1. www.deltatex.sk sa snaží svoju ponuku tovaru uvádzať v aktuálnom stave. Ponuka tovaru závisí od dostupnosti na interných skladoch prevádzkovateľa, alebo na externých skladoch dodávateľov.
 2. Dodacia lehota na tovar v ponuke www.deltatex.sk je vo väčšine prípadov pri tovare na sklade do 48 hodín / pracovné dni/ od potvrdenia objednávky. Pokiaľ objednaný  tovar nie je na internom sklade www.deltatex.sk a je na externom sklade dodávateľov, dodanie je do 10 pracovných dní od zadania objednávky. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť dodanie objednaného tovaru na www.deltatex.sk, bude o danej skutočnosti kupujúc informovaný  pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky do 48 hodín, kde mu bude ponúknutý podobný tovar. Ak kupujúcemu nevyhovuje iný tovar má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
 3. Tovar, ktorý je na interných skladoch www.deltatex.sk, bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie, prevažne do 48 hodín.

6. DORUČENIE TOVARU

 1. Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.
 2. www.deltatex.sk zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  1. kuriérskou službou – SDS
  2. osobný odber tovaru po dohode: na adrese prevádzky www.deltatex.sk, veľkoobchodný sklad Zvolen :Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
 3. Pri doručení tovarom kuriérom i poštou je tovar poistený v plnej výške. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 4. Za tovar zodpovedá www.deltatex.sk až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke tovaru kuriérskou službou alebo pri prevzatí na pošte.
 5. www.deltatex.sknenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši www.deltatex.sk dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ)
 3. Tovar na vrátenie musí byť:
  1. nepoužitý,
  2. nepoškodený,
  3. kompletný,
  4. zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,
  5. vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  1. kontaktovať www.deltatex.sk so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  2. zaslať tovar naspäť na adresu www.deltatex.sk, Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (www.deltatex.sk neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
 5. Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je www.deltatex.sk povinný:
  1. prevziať tovar naspäť,
  2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude www.deltatex.sk akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.deltatex.sk je 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 4. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.deltatex.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. www.deltatex.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad :

Orgán dozoru:

Štátna obchodná inšpekcia

Inšpektorát pre Banskobystrický kraj

Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

048/412 46 93

alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 1. Platnosť obchodných podmienok je od 25.09.2021

11. GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov:

I. Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je: DELTA TEX,s.r.o., Smreková 3378/5, 96001 Zvolen, Slovensko (ďalej len: „správca“) ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.deltatex.sk

Kontaktné údaje správcu sú:

DELTA TEX,s.r.o.

IČO: 36849456

IČ DPH: SK2022473354

Číslo účtu: SK55 1100 0000 00 26 2413 4209  Tatra banka

adresa: Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen

adresa skladu: Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen

email: deltatex@deltatex.sk

telefón:+421 910 778 777

 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 • Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov: Mičko Ján, deltatex@deltatex.sk.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 • Osobné údaje potrebné k registrácii:

krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 • Osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácií:

e-mailová adresa

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je :
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu, (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
 • zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít.

IV. Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • externý dodávateľ účtovných služieb.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/ cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 • Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na mraketingové účely kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na e-mailovej adrese: deltatex@deltatex.sk.
 • Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Zvolen 06.12.2021

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 06.12.2021.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.